Jak być pewnym siebie?

Jak być pewnym siebie?

Pewność siebie nie jest odrębną cechą – a wynika z zespołu innych cech charakteru, takich jak: rzetelność, ciekawość, prawdomówność, zaradność, siła woli, cierpliwość, wiara w siebie, itd. Itp. Te cechy z kolei kształtują się w nas w relacji z najważniejszymi dla nas...
Jakie pytania zadaje psycholog dziecku?

Jakie pytania zadaje psycholog dziecku?

Zarówno w przypadku rozmowy z osobą dorosłą, jak i z dzieckiem, zadawane pytania dotyczą przede wszystkim przyczyny, dla której osoba ta zgłosiła się na spotkanie z psychologiem.  Jakimś rodzajem szczególnego wyjątku jest sytuacja, gdy dziecko „jest kontaktowane” z...
Jak wyjść z depresji?

Jak wyjść z depresji?

Zdarza się wcale nierzadko, że osoby zgłaszające się po pomoc psychologiczną, stawiają sobie wcześniej „autodiagnozę” depresji – korzystając z informacji zawartych w Internecie – co niejednokrotnie staje się dla nich przysłowiowym „gwoździem do trumny” – podobnie, jak...
Dlaczego ludzie obgadują?

Dlaczego ludzie obgadują?

Plotkowanie i obgadywanie ma niewątpliwie negatywną moralnie konotację. Z całą pewnością nikt nie chce być przedmiotem nieprawdziwych bądź przesadzonych, przekoloryzowanych opinii bądź informacji – tego rodzaju zachowania zwykle poddawane są krytyce.  Dlaczego więc,...
Jak wygląda psychoterapia w nerwicy?

Jak wygląda psychoterapia w nerwicy?

Przebieg psychoterapii zależny jest od problemu pacjenta, jego specyficznych i indywidualnych cech, przyczyn powstania problemu oraz przede wszystkim od nurtu psychoterapii w jakim pracuje dany terapeuta. Z powyższych powodów nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na...
Jak radzić sobie z krytyką?

Jak radzić sobie z krytyką?

Wydaje się, że nie ma specjalnej potrzeby, by z krytyką sobie „radzić”. Gdy ma ona charakter konstruktywny, tzn., gdy jest życzliwą podpowiedzią dotyczącą np. naszego zachowania czy wyglądu, warto ją po prostu wziąć pod uwagę i albo uznać jej zasadność i wprowadzić...
Jak radzić sobie z negatywnymi myślami?

Jak radzić sobie z negatywnymi myślami?

W przypadku pojawiania się negatywnych myśli, warto zastanowić się, jaki jest ich powód. Jeśli występują one w wyniku jakichś nieprzyjemnych zdarzeń, można uznać, że w zasadzie są zjawiskiem stosunkowo normalnym, które w naturalny sposób ustąpi wraz z upływem czasu i...
Jakie są objawy toksycznego związku?

Jakie są objawy toksycznego związku?

Wydaje się, że już samo zastanawianie się nad tym czy tkwimy w związku o toksycznym charakterze może być objawem tego, że tak właśnie jest. Z całą pewnością osoby, będące w relacji z toksycznym partnerem, odczuwać mogą samotność i poczucie bycia nierozumianym. Innym...
Jak kochają mężczyźni?

Jak kochają mężczyźni?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak kochają mężczyźni, warto najpierw opisać, jak się mężczyźni zakochują. „Mechanizm zakochania” obu płci przedstawia dość trafnie powiedzenie: „Mężczyźni zakochują się oczami, a kobiety uszami.”, co wskazuje, że mężczyźni zwracają przede...