Dlaczego facet milczy?

Dlaczego facet milczy?

Milczenie mężczyzny będącego w relacji wynikać może z różnych przyczyn. Najczęściej powodem jest społeczno-kulturowy pogląd, że mężczyzna nie powinien zbytnio ujawniać swoich uczuć, powinien być „twardy” a najprostszym sposobem na realizację tego postulatu jest...
Jak kontrolować emocje?

Jak kontrolować emocje?

Warto zauważyć, że emocje jako takie zasadniczo nie poddają się intelektualnej (myślowej) kontroli, toteż udzielenie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie w tytule wydaje się być nie do końca możliwe. Brak umiejętności panowania nad emocjami dotyczy bowiem nie tyle...
Jak zapomnieć o przeszłości?

Jak zapomnieć o przeszłości?

Tak się składa, że przeszłość, niezależnie od naszego stosunku do niej, nas ukształtowała, a to, co z tego ukształtowania weźmiemy dla siebie, jest już naszą własną sprawą. Nie mieliśmy wpływu na to, jak i co próbowali w nas – świadomie lub nieświadomie – „wdrożyć”...
Czy do psychologa potrzebne jest skierowanie?

Czy do psychologa potrzebne jest skierowanie?

W przypadku potrzeby skorzystania z porady, konsultacji czy terapii psychologicznej skierowanie nie jest wymagane. Wyjątkiem mogą być sytuacje związane z koniecznością przeprowadzenia jakiegoś rodzaju badań psychologicznych do określonych celów (np. badania okresowe w...
Jak poradzić sobie z rozstaniem?

Jak poradzić sobie z rozstaniem?

Nie wszystkie związki i relacje trwają „do grobowej deski”, rzadko też się zdarza, że zakończenie relacji przebiega w sposób bezpieczny i konstruktywny dla obu stron. Wydaje się też, że w przypadku związku, w którym np. jedna ze stron jest nielojalna, krzywdzi wprost...
Kiedy psycholog, a kiedy psychiatra?

Kiedy psycholog, a kiedy psychiatra?

W przypadku, gdy dolegliwości psychiczne (psychologiczne) mają bezpośredni i wyraźny wpływ na funkcjonowanie (np. zaniedbywanie nauki i pracy, trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków i zadań, bezsenność, objawy psychosomatyczne, stany depresyjne, etc.) warto...
Jakie pytania zadaje psycholog na pierwszej wizycie?

Jakie pytania zadaje psycholog na pierwszej wizycie?

Pierwsza wizyta służy przede wszystkim wstępnemu zdefiniowaniu problemów pacjenta oraz skonstruowania jego wstępnej diagnozy. Wymaga więc szczegółowego wywiadu psychologicznego obejmującego cały okres życia pacjenta – od urodzenia do dnia dzisiejszego. W wywiadzie tym...
Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Można powiedzieć, że psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychoanalitycznym nie wymaga od pacjenta ani szczególnej jego aktywności ani specjalnego, „merytorycznego” przygotowania. Pacjent proszony jest przede wszystkim o to, by bez skrępowania i...
Ile czasu trwa psychoterapia?

Ile czasu trwa psychoterapia?

Uogólnione określenie czasu trwania psychoterapii bez uwzględnienia specyfiki problemu, z jakim zgłasza się pacjent, jego „głębokości” i złożoności oraz motywacji samego pacjenta byłoby nadużyciem i znacznym uproszczeniem. Zasadniczo jednak mogę stwierdzić na...