W przypadku potrzeby skorzystania z porady, konsultacji czy terapii psychologicznej skierowanie nie jest wymagane. Wyjątkiem mogą być sytuacje związane z koniecznością przeprowadzenia jakiegoś rodzaju badań psychologicznych do określonych celów (np. badania okresowe w pracy, określenie psychologicznej gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej). Skierowanie powinna wydać instytucja, której wyniki ww. badań są potrzebne.

Warto jednak zaznaczyć, że ww. badania mogą być również przeprowadzone bez specjalnego skierowania na życzenie osoby zainteresowanej.