Milczenie mężczyzny będącego w relacji wynikać może z różnych przyczyn. Najczęściej powodem jest społeczno-kulturowy pogląd, że mężczyzna nie powinien zbytnio ujawniać swoich uczuć, powinien być „twardy” a najprostszym sposobem na realizację tego postulatu jest właśnie milczenie. 

Milczenie rozumiane jako brak umiejętności rozmowy na różne tematy może wynikać również ze sposobu wychowania, w którym komunikacja dorosłych z dzieckiem przebiega jednokierunkowo – tzn. oni mówią, a zadaniem dziecka jest słuchać. W konsekwencji takiego sposobu komunikacji z dzieckiem, może ono rozumieć, że jego uczucia, opinie i poglądy są nieistotne i nieważne, więc nie warto ich ujawniać i się nimi dzielić, co przełożyć się może na jego sposób komunikacji z innymi osobami w życiu dorosłym. Warto podkreślić jednak, że powyższe nie jest domeną wyłącznie mężczyzn.