Wyzywanie kogokolwiek trzeba uznać za formę przemocy psychicznej, toteż pytanie w tytule powinno raczej dotyczyć stosowania ww. przemocy – w tym wypadku przez mężczyznę będącego w związku.

Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest, mówiąc najogólniej, niedojrzałość, która powoduje, że w sytuacji wzburzenia reakcje partnera mogą przypominać zachowanie małego, sfrustrowanego dziecka. Powyższe może wiązać się z zaniżonym poczuciem własnej wartości – dotyczącym zarówno własnego „ja” jak i „ja w relacji”. 

Byłoby oczywistym uproszczeniem stwierdzenie, że każda osoba doświadczająca ww. uczuć będzie je uzewnętrzniać we wspomniany sposób. Aby tak się stało, dodatkowo „potrzebne” są wzorce, wyniesione z domu rodzinnego. Jeśli rodzice (albo rodzic, z którym się utożsamiamy) „rozwiązywali” konflikty między sobą poprzez kłótnie i wyzwiska, jest niemal pewne, że sposób ten zostanie wniesiony do związku tworzonego przez dziecko. 

W kontekście powyższego, można zadać również inne pytanie – dlaczego kobieta pozwala na to, by facet ją wyzywał? Odpowiedź wydaje się prosta – bo być może w jej środowisku rodzinnym również stosowane były podobne sposoby komunikacji i jest do tego po prostu przyzwyczajona. Takie rozumowanie jednak byłoby również uproszczeniem i chyba zwykłym nadużyciem – bowiem najczęściej zanim ktokolwiek zacznie używać przemocy w związku „wprost”, stosuje inne formy presji i nacisku wobec kobiety, a presja ta jest na tyle subtelna, że właściwie na początku jest przez nią niezauważalna, albo jest bagatelizowana i usprawiedliwiana. Brak reakcji z kolei może ośmielać do stosowania innych, bardziej wyrazistych form przemocy, co może trwać przez cały czas pozostawania w związku – zwykle dlatego, że osoby będące w tego rodzaju relacji, mają dodatkowo tendencję do brania „winy” za zachowanie partnera na siebie. 

Wchodząc w relację z drugą osobą warto więc mieć na uwadze, w jaki sposób rozwiązuje ona konflikty (zarówno „wewnętrzne”, jak i realne), a w przypadku stwierdzenia tendencji do ww. zachowań należałoby chyba rozważyć zasadność angażowania się w tego typu związek.