Można powiedzieć, że powodów zdrady jest tyle, ile osób zdradzających i zdradzanych. Z całą pewnością można zróżnicować powody zdrady w zależności od płci, statusu związku, wieku partnerów jak i czasu trwania relacji, w której zdrada wystąpiła. Warto też zauważyć, że zdrada jest przez różne osoby różnie definiowana – dla jednych jest nią towarzyskie spotykanie się partnera z innymi osobami i utrzymywanie z nimi kontaktów poprzez np. portale społecznościowe, dla innych zwierzanie się z intymnych problemów osobom spoza związku, a dla części osób jest nią uprawianie seksu z innymi osobami, albo intymna i erotyczno-seksualna relacja. 

Literatura przedmiotu podaje, że kobiety częściej za zdradę uważają intymno-erotyczną relację partnera z inną kobietą, natomiast mężczyźni za takową uznają przede wszystkim uprawianie seksu przez partnerkę z innym mężczyzną. Innymi słowy – o ile mężczyznom łatwiej jest wybaczyć partnerce nawiązanie intymnej relacji i flirt z innym mężczyzną (jeśli nie uprawiała z nim seksu), to kobietom łatwiej z kolei wybaczyć „niezobowiązujący” seks partnera z inną kobietą (jeśli nie nawiązał z nią intymnej relacji). 

Najczęstsze przyczyny zdrad, rozumianych jako nawiązanie intymnej relacji i uprawianie seksu z osobą spoza związku, z jakimi spotkać się można w gabinecie, to poczucie bycia zaniedbywanym i niekochanym (zwykle kobiety) oraz brak albo mała częstotliwość seksu w związku (częściej mężczyźni), aczkolwiek przyczyny te  zdają się nie być już tak jasno określone w odniesieniu do płci – coraz częściej bowiem pojawiają się w gabinecie kobiety zdradzające stałych partnerów ze względu na brak seksu, jak również mężczyźni decydujący się na romans z inną kobietą w związku z poczuciem zaniku uczuć w dotychczasowej relacji.

Niekiedy mężczyźni decydują się na „skok w bok”, gdy zaczynają dostrzegać obniżenie własnej sprawności seksualnej (np. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk) w relacji z dotychczasową partnerką – chcąc w ten sposób „sprawdzić” czy ww. kłopoty pojawią się w przypadku seksu z inną kobietą. Powyższe ma być sposobem odpowiedzi na pytanie czy „winę” za ich dolegliwości seksualne ponosi dotychczasowa partnerka/żona (np. nie jest już tak podniecająca, jak kiedyś) czy może „wina” leży po ich stronie. 

Czasem też przyczyną zdrady bywa zwykła ciekawość – najczęściej w przypadku związków, w których partnerzy byli dla siebie pierwszymi i jedynymi partnerami seksualnymi – w związku takim może pojawić się poczucie niedoświadczenia „tego czegoś” i potrzeba sprawdzenia czy seks z inną/innym będzie taki sam czy może lepszy/gorszy? 

Niezależnie od powyższego, zasadniczą przyczyną wystąpienia zdrady w związku wydaje się być brak bądź zanik otwartej komunikacji między partnerami, nieumiejętność bądź niechęć podejmowania trudnych i kłopotliwych tematów dotyczących np. pogorszenia jakości relacji, które w efekcie mogą sprowadzić związek do swego rodzaju „przedsiębiorstwa”, mającego spełniać określone zadania, jak np. wychowywanie i utrzymywanie potomstwa. Przedsiębiorstwa, w którym partnerzy i ich indywidualne potrzeby spychane są na dalszy plan.