Wydaje się, że nie ma prostego sposobu, by poradzić sobie z uczuciami, pojawiającymi się w związku z informacją o byciu zdradzanym. Z całą pewnością uczucia osoby zdradzonej, to mieszanka poczucia krzywdy, niekiedy poczucia winy, spadek poczucia własnej wartości, poczucie niesprawiedliwości, złość, gniew, czasem też chęć odwetu, zemsty. Wszystkie te uczucia wywołują dyskomfort i cierpienie, które przedłużając się mogą prowadzić do poważnych stanów depresyjnych. 

Z powyższego powodu w ww. sytuacjach warto byłoby skorzystać z pomocy psychologicznej – nierzadko zdarza się też, że osoba zdradzona powinna być równolegle wspomagana farmakoterapią, która może obniżyć skutki emocjonalnego cierpienia, a przez to ułatwić codzienne funkcjonowanie.