Szczegółowe opisanie psychoterapii depresji wymagałoby właściwie napisania odrębnej pozycji, albo przynajmniej uruchomienia odrębnego portalu internetowego, dlatego też wydaje się, że wystarczająca byłaby informacja, że zarówno w przypadku depresji, jak i innych rodzajów dysfunkcji i schorzeń natury psychicznej (psychologicznej) początkowy sposób postępowania jest właściwie podobny i wymaga szczegółowego wywiadu psychologicznego obejmującego cały okres życia pacjenta – od urodzenia do dnia dzisiejszego.

W wywiadzie tym zawarte są m.in. treści dotyczące rodziny pochodzenia pacjenta, jego dzieciństwa, relacji z bliskimi osobami i innymi ludźmi, sposobu wychowania i wymagań rodzicielskich wobec niego, postrzegania siebie samego w relacji ze światem oraz widzenie siebie we własnych oczach (np. radzenie sobie z problemami, sukcesy i porażki, mocne i słabe strony). Elementem dodatkowym i niezbędnym są również zagadnienia związane z okresem dojrzewania, nawiązywaniem relacji erotycznych i seksualnych oraz postrzegania siebie i własnej seksualności.

W oparciu o powyższy, szczegółowy obraz można ustalić, jakie elementy i okresy w przeszłości pacjenta mogły mieć wpływ na jego „depresyjne” postrzeganie rzeczywistości i siebie oraz rozpocząć proces naprawy ww.

Psycholog czy psychiatra – kto leczy depresję?

Psychoterapeutycznym leczeniem depresji zajmują się zarówno psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra, przy czym w przypadku tych ostatnich psychoterapia może być wsparta dodatkowo farmakoterapią.