Przebieg psychoterapii zależny jest od problemu pacjenta, jego specyficznych i indywidualnych cech, przyczyn powstania problemu oraz przede wszystkim od nurtu psychoterapii w jakim pracuje dany terapeuta. Z powyższych powodów nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie w tytule. 

Zasadniczo w dość dużym uproszczeniu można powiedzieć, że podejściu psychoanalitycznym przyczyn różnych zaburzeń poszukuje się we wczesnodziecięcych relacjach z ważnymi osobami (rodzicami, opiekunami) i wynikających z tych relacji podświadomych przekonań na swój temat. Przekonania te, jako zbyt bolesne zostały wyparte do podświadomości – jednak „działają” i mają wpływ na nasze wybory i decyzje. Psychoterapia ma pomóc wydobyciu nieświadomych treści i „przeniesienia” ich do świadomości (czyli inaczej – zrozumienia ich istoty i przyczyn powstania i działania).