W przypadku, gdy dolegliwości psychiczne (psychologiczne) mają bezpośredni i wyraźny wpływ na funkcjonowanie (np. zaniedbywanie nauki i pracy, trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków i zadań, bezsenność, objawy psychosomatyczne, stany depresyjne, etc.) warto byłoby w pierwszej kolejności skorzystać z konsultacji psychiatrycznej i farmakoterapii, która mogłaby osłabić działanie czynników, mających negatywny, niekiedy destrukcyjny wpływ na stan ducha i ciała pacjenta. O ile jednak farmakoterapia może przynieść ulgę i ustabilizować, wydaje się, że skuteczna pomoc powinna polegać na wsparciu psychoterapią, która z kolei może pomóc inaczej postrzegać przeżywane problemy i ukazać nowe sposoby działania i radzenia sobie.