O mnie

Maciej Rutkowski
 • PSYCHOLOG-SEKSUOLOG
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • PSYCHOLOG
  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • PEDAGOG
  Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
 • w latach 1994-2018 pracowałem z młodzieżą niedostosowaną społecznie, wykolejoną przestępczo i uzależnioną w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.
 • współpracuję z Uniwersytetem w Białymstoku jako wykładowca oraz prowadzący treningi i warsztaty psychologiczne.
 • prowadzę treningi i warsztaty twórczości, rozwoju osobistego i komunikacji,
 • prowadzę terapię zorientowaną psychoanalitycznie, pod superwizją Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie.

Ważniejsze szkolenia

\

1999-2000

Studium Profilaktyki Uzależnień w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2001-2002

Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2002-2003

Studium Profilaktyki Uzależnień – kooterapia w ramach Studium Profilaktyki Uzależnień organizowanym przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2005-2008

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie – osobista analiza treningowa w grupie analitycznej; wykłady i seminaria teoretyczne; trening umiejętności praktycznych; diagnozowanie i prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie.

\

2011-2013

studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – diagnostyka i terapia zaburzeń seksualnych.

\

1999-2000

Studium Profilaktyki Uzależnień w zakresie profilaktyki uzależnień i socjoterapii prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2001-2002

Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone metodą psychologicznego treningu grupowego oraz warsztatów umiejętności psychologicznych organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2002-2003

Studium Profilaktyki Uzależnień – kooterapia w ramach Studium Profilaktyki Uzależnień organizowanym przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

\

2005-2008

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie – osobista analiza treningowa w grupie analitycznej; wykłady i seminaria teoretyczne; trening umiejętności praktycznych; diagnozowanie i prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej zorientowanej psychoanalitycznie.

\

2011-2013

studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – diagnostyka i terapia zaburzeń seksualnych.

Wyróżnienia: