Trening

Trening uwrażliwiający, trening rozwoju osobistego
Współpracuję również z portalem abczdrowie.pl, gdzie udzielam porad psychologicznych i seksuologicznych

Zobacz

Trening uwrażliwiający

cele realizacji:

 • praca w obszarze emocji, uzupełniania braków, korygowania błędów;
 • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
 • praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych.

spodziewane efekty uczestnictwa w programie:

 • rozpoznawanie swoich ważnych potrzeb i pragnień,
 • odkrywanie osobistych zasobów i potencjału oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania,
 • poszerzanie świadomości własnych ograniczeń i możliwości,
 • poznanie indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych: bliskość i dystans, zaufanie i kontrola, empatia i jej brak, udzielanie pomocy i korzystanie z pomocy innych),
 • konstruowanie indywidualnych planów działania.

forma zajęć:

 • ćwiczenia w grupach i parach, dialog;
 • elementy psychodramy, indywidualna praca własna;
 • praca własna przy pomocy grupy;
 • odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne.

czas trwania:

 • 40 godzin w cyklu 4 dniowym;

Trening rozwoju osobistego

cele realizacji:

 • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
 • precyzowanie i uadekwatnianie oczekiwań wobec siebie i innych;
 • uświadomienie własnych deficytów i możliwości ich korekty.

spodziewane efekty uczestnictwa w programie:

 • rozpoznawanie własnych emocji i źródeł ich powstawania;
 • poznawanie własnych ograniczeń i potencjałów;
 • poznanie indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych: bliskość i dystans, zaufanie i kontrola, empatia i jej brak, udzielanie pomocy i korzystanie z pomocy innych).

forma zajęć:

 • ćwiczenia w grupach i parach, dialog;
 • elementy psychodramy, indywidualna praca własna;
 • praca własna przy pomocy grupy;
 • odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne.

czas trwania:

 • 40 godzin w cyklu 4 dniowym;