Czym jest psychologia?


Według definicji to: „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka, w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym”.


Psychologię można podzielić na dwa działy, którymi zajmują się odrębne grupy badaczy. Możemy mówić o psychologii akademickiej, gdzie jest ona jedną z nauk humanistycznych. Psychologię stosuje się także w praktyce, pozwala ona na pomaganie ludziom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalnych. Zajmuje się więc badaniem ludzkiej natury, aby rozwiązywać problemy jednostki oraz rozpoznawać i przewidywać zachowania tłumu.


Psycholog ma za zadanie poprawienie relacji swojego pacjenta z otoczeniem, jak i pomaga mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.


Czym jest psychoterapia?


To spotkanie pomiędzy przygotowaną do tego osobą terapeuty, a pacjentem znajdującym się w jakimś szczególnym miejscu swojego życia. Naturalny proces zmian i rozwoju towarzyszący naszemu życiu powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie sami w nowych sytuacjach. Różnego typu konflikty wewnętrzne, trudności w relacji, dolegliwości, niepewność, lęk, bezradność mogą pojawić się, kiedy wkraczamy w nowy etap życia.


Spotkaniu temu towarzyszy atmosfera uważnego doświadczania, podczas którego możliwe jest wykraczanie poza siebie, eksperymentowanie z byciem kimś zupełnie innym, ale też odkrywanie swego wnętrza, wejście w głąb swoich uczuć i doznań, co poza terapią nie jest w pełni możliwe.


Psychoterapeuta jest osobą, która zdobyła wiedzę z zakresu psychologii. Posiada
i rozumie informacje dotyczące teorii, które wyjaśniają ludzkie zachowanie i przyczyny trudności oraz dostarczają wskazówek i narzędzi, jak owe trudności przezwyciężać
w praktyce.


Poza wiedzą z dziedziny psychologii psychoterapeuta musi również posiada kompetencje do prowadzenia psychoterapii określonej szkoły psychoterapeutycznej – to osoba, która przeszła praktyczne szkolenie dotyczące metod pracy co najmniej jednej ze szkół psychoterapeutycznych. Dysponuje więc konkretnymi narzędziami radzenia sobie
z trudnościami, które napotykają jego klienci.


W większości szkoleń jednym z podstawowych warunków rozpoczęcia praktyki jest też psychoterapia własna przyszłego terapeuty. Doświadcza on na sobie mierzenia się
z własnymi ograniczeniami. Przechodzi cały proces psychoterapii, są mu więc dobrze znane poszczególne etapy jak i możliwe trudności, które można napotkać na drodze pokonywania własnych ograniczeń, co pozwala mu lepiej rozumieć trudności i ograniczenia własnych pacjentów, jakich doświadczają oni w procesie psychoterapeutycznym.


Czym jest seksuologia?


To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zajmująca się płciowym życiem płciowym, zarówno w sferze ciała, jak i psychiki człowieka.

Zajmuje się m.in. zagadnieniem współżycia seksualnego, problemami ze wzwodem, osiągnięciem orgazmu, anatomią i fizjologią narządów płciowych, higieną intymną, zapobieganiem ciąży, orientacją seksualną, tożsamością płciową. Zajmuje się też pomocą osobom, które uważają, że ich życie seksualne odbiega od ogólnie przyjętych norm.


Wskazaniami do skorzystania z pomocy specjalisty z zakresu seksuologii są:


 • zaburzenia erekcji (niepełna, zanikająca, brak erekcji);
 • zaburzenia wytrysku (przedwczesny, opóźniony, brak wytrysku);
 • zaburzenia popędu seksualnego (wzmożony, obniżony);
 • niemożność odbycia stosunku bądź bolesne stosunki płciowe;
 • brak orgazmu lub trudności w jego osiągnięciu;
 • uzależnienie od seksu;
 • brak akceptacji (lub trudności z określeniem) swojej orientacji seksualnej;
 • problemy z tożsamością płciową (np. transseksualizm).

W zależności od diagnozy pomoc seksuologiczna może polegać na:


 • psychoterapii,
 • zaleceniu przeprowadzenia badań medycznych celem sprawdzenia ogólnej kondycji zdrowotnej oraz wykluczenia medycznych przyczyn problemu,
 • zaleceniu bądź przepisaniu farmakoterapii (wyłącznie w przypadku, gdy seksuologiem jest lekarz),
 • praktycznych wskazówkach dotyczących technik współżycia,
 • podpowiedzi właściwych sposobów rozwiązania problemów.