AbOvO gabinet psychologiczny

Umów się na konsultacje, warsztaty lub szkolenia.

psycholog białystok

Seksuolog & Psycholog Białystok
Maciej Rutkowski

Współpracuję z Uniwersytetem w Białymstoku i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku jako wykładowca oraz prowadzący treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzę treningi i warsztaty twórczości, rozwoju osobistego i komunikacji.

psychoterapia białystok

Psychoterapia

Pierwszą formą kontaktu są konsultacje, których celem jest ustalenie zakresu trudności z jakimi zgłasza się pacjent i ustalenie optymalnej formy leczenia dla tych trudności.

psycholog białystok

Trening

Czyli praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych.

seksuolog białystok

Seksuologia

To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zajmująca się płciowym życiem płciowym, zarówno w sferze ciała, jak i psychiki człowieka.

Zadbaj o swoje
zdrowie psychiczne

Sprawdź czy terapia jest dla Ciebie, skorzystaj
z bezpłatnej konsultacji oraz porad zarówno
psychologicznych, jak i seksuologicznych

Treningi

Trening uwrażliwiający białystok

Trening uwrażliwiający

  • praca w obszarze emocji, uzupełniania braków, korygowania błędów;
  • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
  • praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych.
Trening rozwoju osobistego białystok

Trening rozwoju osobistego

  • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
  • precyzowanie i uadekwatnianie oczekiwań wobec siebie i innych;
  • uświadomienie własnych deficytów i możliwości ich korekty.

Przeczytaj moje odpowiedzi na pytania z portalu abczdrowie.pl,
gdzie udzielam porad psychologicznych i seksuologicznych

Opinie pacjentów

Artykuły