AbOvO gabinet psychologiczny

Umów się na konsultacje, warsztaty lub szkolenia.

psycholog białystok

Seksuolog & Psycholog Białystok
Maciej Rutkowski

Współpracuję z Uniwersytetem w Białymstoku i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku jako wykładowca oraz prowadzący treningi i warsztaty psychologiczne. Prowadzę treningi i warsztaty twórczości, rozwoju osobistego i komunikacji.

psychoterapia białystok

Psychoterapia Białystok

Pierwszą formą kontaktu są konsultacje, których celem jest ustalenie zakresu trudności z jakimi zgłasza się pacjent i ustalenie optymalnej formy leczenia dla tych trudności.

psycholog białystok

Trening

Czyli praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych.

seksuolog białystok

Seksuologia Białystok

To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zajmująca się płciowym życiem płciowym, zarówno w sferze ciała, jak i psychiki człowieka.

Zadbaj o swoje
zdrowie psychiczne

Sprawdź czy terapia jest dla Ciebie, skorzystaj
z bezpłatnej konsultacji oraz porad zarówno
psychologicznych, jak i seksuologicznych

Treningi

Trening uwrażliwiający białystok

Trening uwrażliwiający

  • praca w obszarze emocji, uzupełniania braków, korygowania błędów;
  • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
  • praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych.
Trening rozwoju osobistego białystok

Trening rozwoju osobistego

  • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
  • precyzowanie i uadekwatnianie oczekiwań wobec siebie i innych;
  • uświadomienie własnych deficytów i możliwości ich korekty.
Przeczytaj moje odpowiedzi na pytania z portalu abczdrowie.pl,
gdzie udzielam porad psychologicznych i seksuologicznych

Opinie pacjentów

Artykuły

Dlaczego psycholog / psychoterapeuta oraz psychoterapia?

Kiedy czujemy, że pojawiają się w nas uczucia, dotyczące nas samych albo otaczającego nas świata, a których nie akceptujemy i nie potrafimy sobie z nimi poradzić, warto skorzystać z konsultacji psychologicznej bądź psychoterapeutycznej. Jako psycholog uważam, że szczególnie wydaje się to konieczne i potrzebne, kiedy te uczucia powodują nie tylko dyskomfort psychiczny, ale dodatkowo przekładają się na codzienne funkcjonowanie i dokonywane wybory.

Oczywiście, ani psycholog ani psychoterapeuta nie posiada jakichś szczególnych magicznych umiejętności, które rozwiążą czyjeś problemy albo spowodują, że będą one mniej dokuczliwe – to jest zadanie do wykonania przez osobę, która tych problemów doświadcza. Specjalista z zakresu psychologii czy psychoterapii może natomiast pomóc spojrzeć na problem z np. innej perspektywy albo ukazać go w innym, szerszym kontekście, co pozwolić może na jego głębsze zrozumienie (co może skutkować większą skutecznością w jego rozwiązaniu), albo „oswojenie” (co np. może nieco zniwelować różnego rodzaju lęki, uniemożliwiające dotychczas podejmowanie skutecznych działań zaradczych).

Pacjenci zgłaszający się na rozmowę konsultacyjną do gabinetu psychologa, mają też zwykle obawę, że ich problemy są „dziwaczne”, „trudne”, „wstydliwe”, etc. Obawiają się też, czy psycholog lub psychoterapeuta jest w stanie ich zrozumieć i pomóc, skoro oni sami nie umieją rozwiązać własnych problemów, pomimo tego, że przecież znają i rozumieją siebie najlepiej. Rzecz jednak w tym, że o ile zazwyczaj potrafimy dość dokładnie opisać swój problem i określić, jak on na nas działa, trudno nam określić jego pierwotne źródło – czyli jakiś wewnętrzny „pierwotny” mechanizm – wywołujący problem.

Nie zawsze problem, z którym zgłasza się Pacjent do psychologa, wymaga podjęcia psychoterapii, a czasem też Pacjenci z góry sygnalizują, że nie czują potrzeby poszukiwania głębszych i nieuświadomionych przyczyn problemu, a chcą jedynie dowiedzieć się czy należy się nim zajmować i przejmować – w tych przypadkach należy tę decyzję uszanować.

Niejednokrotnie też Pacjenci deklarujący brak gotowości przyjrzenia się sobie, swoim relacjom i uczuciom w procesie psychoterapii, przejawiają pewną „ciekawość poznawczą”, sprowadzającą się np. do uzyskania „szybkiej” odpowiedzi na pytanie: co się dzieje, że moje kolejne związki się rozpadają? Powyższym oczekiwaniom towarzyszyć musi dylemat, który psycholog bądź psychoterapeuta musi rozwiązać – czy warto podczas jednego spotkania próbować naświetlić np. aktywny „udział” Pacjenta w degradacji i zamieraniu poszczególnych jego związków, czy też poprzestać na wysłuchaniu jego opowieści i przyjęcia jego narracji (polegającej np. na twierdzeniu, że Pacjent wybiera nieodpowiednich i „złych” partnerów)?

Niezależnie od wyboru „opcji”, pamiętać trzeba, że każda z nich skutkować będzie konsekwencjami dla Pacjenta i może mieć wpływ na jego dalsze życiowe wybory.