Według definicji to: „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka, w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym”.

Psychologię można podzielić na dwa działy, którymi zajmują się odrębne grupy badaczy. Możemy mówić o psychologii akademickiej, gdzie jest ona jedną z nauk humanistycznych. Psychologię stosuje się także w praktyce, pozwala ona na pomaganie ludziom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalnych. Zajmuje się więc badaniem ludzkiej natury, aby rozwiązywać problemy jednostki oraz rozpoznawać i przewidywać zachowania tłumu.

Psycholog ma za zadanie poprawienie relacji swojego pacjenta z otoczeniem, jak i pomaga mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.